Hírek

Elérhetőségek

Lakossági tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

Lakossági tájékoztató

 

2020. május 18. napján hatályba lép a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet, amely szerint a települési önkormányzat jegyzője a Korm. rendelet szerinti bejelentés fogadására köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail címet biztosítani. 

A Korm. rendelet 1.§ (2) és (3) bekezdése szerint ezek a bejelentések kiterjednek:

„(2) A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.

(3) E rendelet alkalmazásában - az engedély megnevezéssel bíró határozaton túlmenően - engedély valamennyi olyan - hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról, elismerésről szóló - határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja.”

„(4) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) az 1. mellékletben meghatározott ügyekre,

b) azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,

c) az Ákr. 8. § (1) bekezdése szerinti eljárásokra,

d) azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,

e) a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre és

f) azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.”

 

A fentiekre tekintettel kérek minden kedves lakost, hogy az engedélykéréseiket, bejelentéseiket 2020. május 18. napjától kizárólag elektronikusan az ugyfelszolgalat@biharkeresztes.hu e-mail címre küldje meg. A beérkező bejelentésekről az ügyfél részére a rendszer automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

 

Biharkeresztes, 2020. május 15.

 

 

                                                                                                          Dr. Köstner Dávid s.k.

                                                                                                                        jegyző