Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Nagykereki Községi Önkormányzat

POLGÁRMESTERE

4127 Nagykereki Kossuth u. 22.

(Telefon: 06-54-420-800,  :Email: nagykereki.hivatal@gmail.com

 

Pályázati kiírás

 

Nagykereki Községi Önkormányzat nevében Zilai Károly polgármester az alábbi pályázatot teszem közzé: 

 

  • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésére vonatkozó feladatok ellátására lehet benyújtani pályázatot az arra jogosultsággal (a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. §-ban meghatározott rendelkezéseknek történő megfelelés) gazdálkodó szervezeteknek.  

  • Pályázat benyújtásának módja: 

    • személyesen: a Biharkeresztes Közös Önkormányzati Hivatalban (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.) 

    • postai úton: 4127 Nagykereki, Kossuth utca 22. 

    • e-mail pdf-ben: aljegyzo@biharkeresztes.hu

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.12.-2024.04.07. napja 23,59 óráig. 

 

Pályázat során a legelőnyösebb ajánlatot benyújtóval köthet az önkormányzat szerződést. 

 

Teljesítés helye: Nagykereki közigazgatási területe, a szennyvízhálózattal nem érintett ingatlanok. 

 

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati kiírást bármikor indokolás nélkül visszavonja. 

 

Nagykereki, 2024.03.12. 

Zilai Károly 

polgármester